Marcel van den Heuvel: ''Breng de menselijke maat terug in het bestuur''
Mijn naam is Marcel van den Heuvel, 56 jaar geleden geboren en getogen in onze stad. Mijn vader was conducteur bij de spoorwegen en mijn moeder werkte als boekhouder bij een bouwbedrijf. Net als mijn broer ging ik naar de mavo. Ik heb de kans gehad om door te leren en ben nu in de gelukkige omstandigheid om anderen, die minder kansen hebben gehad, te helpen met hun studie of ontwikkeling. Ik doe dat graag, want iedereen moet gelijke startkansen hebben. 

Vandaag de dag doceer ik bestuursrecht en bestuurskunde. Ik ben gemeenteraadslid en Honorair Consul voor Estland in Amsterdam. Daarnaast ben voorzitter van verschillende besturen en commissies binnen het openbaar bestuur en op cultureel vlak.

D66
Ik ben 40 jaar lid van D66. In die periode heb ik allerlei functies doorlopen, van stadsdeelraadslid (1981) tot lid van het landelijk D66 bestuur (1989). Naast mijn werk als gemeenteraadslid, maak ik nu deel uit van het landelijke D66 Geschillencollege. Op de pagina CV treft u meer informatie over mijn ervaring, publicaties, opleidingen en artikelen.

Na voorzitter te zijn geweest van de raadscommissie Financiën en de rekeningencommissie, ben ik nu voorzitter van de raadscommissie Ruimtelijke Ordening en Erfpacht. En D66 fractievoorzitter van de vervoerregio Amsterdam, alsmede woordvoerder kunst en cultuur voor onze gemeenteraadsfractie. 

Motivatie
De motivatie voor mijn kandidaatstelling is ingegeven door het sociaalliberale gedachtegoed. Ik wil dat iedereen dezelfde kansen krijgt en zich individueel kan ontwikkelen. Dat is mooi, zult u denken maar wat betekent dat voor de Amsterdammer? Wellicht kent u het beeld van Spinoza, dat staat voor het stadhuis. Hij kijkt als het ware recht de raadszaal in. Op dat beeld staat geschreven ‘de taak van de staat is de vrijheid’ en dat vind ik het uitgangspunt voor ons handelen in de gemeenteraad en de politiek, want vrijheid voor en gelijkwaardigheid van ieder mens zijn fundamentele waarden, ongeacht ieders opvattingen of voorkeuren. 

De menselijke maat terug
De afgelopen periode heb ik vaak ondervonden dat het in discussies niet altijd gaat over deze waarden, maar over regels en de toepassing daarvan. Dat is voor mij de reden geweest om in 2016 een initiatiefnota te schrijven om de menselijke maat terug te brengen in bezwaar en beroepsprocedures. Geen ingewikkelde juridische procedures, maar informeel gesprek en mediation. Hierdoor is de basis gelegd om weer naar de Amsterdammer te gaan luisteren, ook al realiseer ik mij dat er nog veel moet gebeuren om dat echt mogelijk te maken. Klik hier voor video Nieuwsuur

Kunst en cultuur
Als woordvoerder kunst en cultuur heb ik mij vooral bezig gehouden met het vernieuwen van het kunstenbeleid en met het verhogen van de budgeten om het Amsterdamse kunst en -cultuurklimaat te verbeteren. Kunst en cultuur vormen voor mij, samen met onderwijs, belangrijke voorwaarden voor een vrije en gelijkwaardige samenleving. Meer over wat ik heb bereikt is te lezen op de pagina activiteiten.

Wilt u met mij in contact komen, om een idee te bespreken, een vraag te stellen of een probleem voor te leggen? Ik kom graag met u in contact, zie daarvoor mijn contactpagina
Ik stem D66 Amsterdam
Share by: